Lutbyggarkurs 1997-2011

I Sällskapet Svenska Lutans stadgar står det att sällskapet har till syfte
att bevara och stimulera intresset för den svenska lutan och dess utveckling.
Sällskapet har drivit en lutbyggarkurs f o m höstterminen 1997 men f o m denna termin (höstterminen 2011) slutar lutbyggarkursen. Sällskapet har ändå en förhoppning om att byggandet av denna typ av luta skall sprida sig, lika nyckelharpan.

Kurskompendium och fullskaleritningar är under revidering och bör vara klart under 2012.

 

Något om kursen:

 

 

 

Halsen tillverkas av en lönnplanka med
fuktighets-grad på max. 8% och tjocklek
min.
50 mm.
Årsringarna skall ligga horisontellt.

Båda sidor planhyvlas och halsens
plan- och sidovy ritas in enl. ritning.

Med såg, stämjärn, rasp, fil och
sandpapper formar du halsens ytterkonturer.

 

 

 

 

 

 

Halsens centrumlinje skall
finnas med under hela bygg-
perioden .

 

Med såg, rasp och fil formar
Du halsens våglinje. Hålet
i snäckan göres med en borr.

 
Vid uttag i skruvlådorna för
mekaniken använder Du borr,
stämjärn, rasp och fil.
På halsens knä limmas en
kloss, som skall fästas i
kroppen (corpus).

 

 


 

Förminskad fullskaleritning visande plan på en 12-stålsträngadluta,fram- och bakkloss, strängfäste och principutförande på tonribbor och balkar.

 

 

 

 

   

 

Skruvlådorna klara för mekaniken.
Halsens häl under arbete.
Det sista arbetsmomenten på halsen är
att ta bort ”arbetsklossen”.
Det rostfria fyrkantröret (10x10x1)
placeras i sin frästa skåra på halsen.

 

 

Kursdeltagarna Tore och Anders studerar en färdigarbetad hals.

 

 

Corpus (kroppen) byggs upp och ner på ett s k byggbord, som finns ritad på fullskale- ritningarna. Tvingar vid limningar m m finns beskrivna i kursboken.

 

 

 

 

 

Byggbordet med dess mallar där fram- och bakklossen är fastskruvade.
Lutans sarger basas, formas och limmas mot de båda klossarna.
Botten består av sju spånor, med en bredd av 60 mm och tjocklek 2 mm. Spånorna monteras en och en. List på insida sarg för limning av lock

 

 

Locket är lutans själ där balkar och tonribborna är dess nerver.
Därför att det viktigt att det tillverkas av material med hög kvalitet.

 

 

 

 

 

Locket skall vara tvillingsågat Efter limning  slipas det till en tjocklek av 2,8-3,0 mm med en bredbandputs.
Överhandsfräs användes för fräsning av ljudhål och inläggningsåder.
Därefter limmas tonribbor och balkar.
Strängfäste alltid av rödbok. Lutan klar för montering av lock.

 

 

Till färdig luta

 

Förminskad fullskaleritning visande en 12-stålsträngad  luta
från sidan, snitt på halsen, mallar för byggbord och sadlar.

 

 

 

 

 

Montering och limning av dekorationslist, tillverkning av greppbrädan och limning av densamma, samt en klar luta för ytbehandling.

 

 

 

Bild från kurslokalen.
Till vänster kursledaren
Hans-Börje Wittebo,
Tore Olsson till höger och
Anders Åsefeldt i bakgrunden.

Till höger en färdig
12-stålsträngad luta,
som är betsad med en
brun vattenbets och lackad
med en oljelack. 

Denna kortfattade information
om Sällskapet Svenska Lutans
lutbyggarkurs kanske kan ge
er inspiration att starta en
likvärdig kurs.

 

 

Vid frågor ring eller e-posta Hans-Börje Wittebo
Tfn. 031-284173  e-post: [email protected]  

Till första sidan